cauxoso.com Bạch thủ BT Cầu XSBT

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE NGÀY 3/9/2019

Xổ số Bến Tre XSBT Thứ Ba ngày 03/09

Soi Cầu XSMN> Thứ 3> XSBT 03/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 58 0
G7

992

1
G6

3552 1268 1271

2 1
G5

8954

3 6
G4

70094 10257 87036
33156 38848 99173 95057

4 3, 8
5 2,4,6,7,7,8
G3

06821 71265

6 5, 8
G2

41173

7 1, 3, 3
G1

16999

8
ĐB 630943 9 2, 4, 9
XSBT 3-9 XSBT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số