cauxoso.com Bạch thủ ST Cầu XSST

KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 7/8/2019

Xổ số Sóc Trăng XSST Thứ Tư ngày 07/08

Soi Cầu XSMN> Thứ 4> XSST 07/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 40 0 3, 5, 8
G7

569

1 0, 5
G6

1960 8462 9815

2 2, 2, 7, 9
G5

4346

3 6
G4

92722 19422 99805
10163 44403 01044 07429

4 0, 4, 6
5
G3

79373 21336

6 0, 2, 3, 9
G2

02627

7 3
G1

15508

8
ĐB 320610 9
XSST 7-8 XSST 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số