cauxoso.com Bạch thủ DT Cầu XSDT

T.kê cầu lô xiên xổ số Đồng Tháp

Thống kê cầu lô-tô xiên xổ số Đồng Tháp như sau:
- Lô xiên XSDT được tính toán thống kê từ các kqxs mới nhất
- Có 8 bộ số lô xiên 2 và xiên 3 xác suất xuất hiện nhiều nhất
Bảng TK cầu lô xiên 2 XSDT:
Lô xiên 2 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện (Click để xem)
04 - 86 4 lần 26/8/19, 23/9/19, 18/11/19, 2/12/19
32 - 45 4 lần 16/9/19, 30/9/19, 28/10/19, 25/11/19
45 - 93 4 lần 16/9/19, 30/9/19, 28/10/19, 2/12/19
74 - 93 4 lần 16/9/19, 14/10/19, 28/10/19, 2/12/19
94 - 95 4 lần 5/8/19, 9/9/19, 7/10/19, 14/10/19
01 - 29 3 lần 29/7/19, 21/10/19, 11/11/19
01 - 63 3 lần 29/7/19, 5/8/19, 11/11/19
01 - 94 3 lần 29/7/19, 5/8/19, 11/11/19
Bảng cầu lô xiên 3 XSDT:
Lô xiên 3 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện (Click để xem)
01 - 63 - 94 3 lần 29/7/19, 5/8/19, 11/11/19
31 - 32 - 45 3 lần 16/9/19, 30/9/19, 28/10/19
31 - 32 - 93 3 lần 16/9/19, 30/9/19, 28/10/19
31 - 45 - 93 3 lần 16/9/19, 30/9/19, 28/10/19
32 - 45 - 93 3 lần 16/9/19, 30/9/19, 28/10/19
45 - 74 - 93 3 lần 16/9/19, 28/10/19, 2/12/19
74 - 85 - 93 3 lần 14/10/19, 28/10/19, 2/12/19
01 - 08 - 23 2 lần 21/10/19, 11/11/19