cauxoso.com Bạch thủ KG Cầu XSKG

Xổ số Kiên Giang ngày 08/12 Chủ Nhật

Soi Cầu XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 0, 1, 6, 9
G7

061

1 2, 7
G6

1246 1391 7665

2 4, 8
G5

7024

3 0
G4

10509 50228 65446
69600 40047 82086 63517

4 1, 5, 6, 6, 7
5
G3

18312 75345

6 1, 5
G2

61606

7
G1

64401

8 6
ĐB 238830 9 1
XSKG 8-12 XSKG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số