cauxoso.com Bạch thủ TV Cầu XSTV

Xổ số Trà Vinh ngày 06/12 Thứ Sáu

Soi Cầu XSMN> Thứ 6> XSTV 06/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 05 0 5, 9
G7

689

1 0, 6, 9
G6

8909 4428 8664

2 8
G5

5655

3 5, 7
G4

57691 45949 97299
05910 28476 73337 48035

4 9
5 5
G3

58719 02363

6 3, 4
G2

52872

7 2, 6
G1

92689

8 9, 9
ĐB 608516 9 1, 9
XSTV 6-12 XSTV 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số