Chi phí sản xuất chung là gì gồm những gì cách tính thế nào

Chi phí sản xuất chung phát sinh ảnh hưởng tới nhiều loại sản phẩm, dịch vụ. Dưới đây là chi tiết những điều liên quan tới loại chi phí này bạn có thể tìm hiểu.

Chi phí sản xuất chung là gì

Chi phí sản xuất chung là gì

Chi phí sản xuất chung (total production cost) là tổng chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả để sản xuất ra một số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Nó bao gồm cả chi phí trực tiếp và gián tiếp của doanh nghiệp. Chi phí trực tiếp là chi phí trực tiếp liên quan đến sản xuất sản phẩm, bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc, thiết bị và công nghệ. Chi phí gián tiếp là chi phí không trực tiếp liên quan đến sản xuất sản phẩm, bao gồm chi phí quản lý, chi phí marketing, chi phí vận chuyển và chi phí thuê mặt bằng.

Việc tính toán chi phí này là rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh để đưa ra quyết định về giá cả, lợi nhuận và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Chi phí sản xuất chung gồm những gì

Chi phí sản xuất chung (total production cost) gồm có:

1. Chi phí vật liệu: Chi phí này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc mua các nguyên liệu, vật liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm.

2. Chi phí nhân công: Chi phí này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc thuê và trả lương cho các nhân viên tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm.

3. Chi phí máy móc, thiết bị và công nghệ: Chi phí này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc mua, sửa chữa và bảo trì các thiết bị, máy móc cần thiết để sản xuất sản phẩm.

4. Chi phí quản lý: Chi phí này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, bao gồm cả chi phí cho các bộ phận hỗ trợ khác như hành chính, tài chính, kế toán,….

5. Chi phí marketing: Chi phí này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc quảng bá sản phẩm, tiếp thị sản phẩm, bao gồm cả chi phí cho quảng cáo, phát triển sản phẩm, bán hàng,….

6. Chi phí vận chuyển: Chi phí này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển sản phẩm từ nhà máy đến kho hàng, các kênh phân phối khác nhau.

7. Chi phí thuê mặt bằng: Chi phí này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc thuê mặt bằng để sản xuất sản phẩm, bao gồm cả chi phí cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho bãi,….

Chi phí sản xuất chung là gì gồm những gì cách tính thế nào

Các phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung

Có nhiều phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, ngành nghề cũng như mục đích sử dụng. Dưới đây là một số phương pháp phân bổ chi phí thường được sử dụng:

1. Phương pháp phân bổ theo tỷ lệ trực tiếp: Phương pháp này phân bổ chi phí sản xuất chung dựa trên tỷ lệ trực tiếp giữa sản phẩm và tổng sản phẩm. Ví dụ: Nếu sản phẩm A chiếm 60% tổng sản phẩm, chi phí sẽ được phân bổ cho sản phẩm A theo tỷ lệ 60%.

2. Phương pháp phân bổ theo đơn vị sản phẩm: Phương pháp này phân bổ chi phí sản xuất chung bằng cách chia tổng chi phí cho số lượng sản phẩm được sản xuất. Ví dụ: Nếu tổng chi phí là 100 triệu đồng và số lượng sản phẩm được sản xuất là 10.000 sản phẩm, chi phí cho mỗi sản phẩm là 10.000 đồng.

3. Phương pháp phân bổ dựa trên giá trị sản phẩm: Phương pháp này phân bổ chi phí sản xuất chung dựa trên giá trị sản phẩm. Ví dụ: Nếu sản phẩm A có giá trị là 1 tỷ đồng trong tổng giá trị sản phẩm là 5 tỷ đồng, chi phí sẽ được phân bổ cho sản phẩm A theo tỷ lệ 20%.

4. Phương pháp phân bổ dựa trên thời gian sử dụng: Phương pháp này phân bổ chi phí dựa trên thời gian sử dụng của các tài sản. Ví dụ: Nếu một máy móc được sử dụng trong 5 năm và tổng chi phí là 100 triệu đồng, chi phí sản xuất chung cho mỗi năm sử dụng của máy móc này là 20 triệu đồng.

5. Phương pháp phân bổ dựa trên khối lượng sản phẩm: Phương pháp này phân bổ chi phí dựa trên khối lượng sản phẩm. Ví dụ: Nếu sản phẩm A có khối lượng 500 kg trong tổng khối lượng sản phẩm là 5 tấn, chi phí sản xuất chung sẽ được phân bổ cho sản phẩm A theo tỷ lệ 10%.

Cách tính chi phí sản xuất chung

Để tính toán chi phí sản xuất chung, cần có thông tin về các chi phí chung như chi phí thuê nhà xưởng, chi phí điện nước, chi phí mua máy móc thiết bị, chi phí vận chuyển, chi phí bảo trì, chi phí quản lý, chi phí tiền lương và phúc lợi cho nhân viên, và các chi phí khác liên quan đến quá trình sản xuất.

Sau khi có thông tin về các chi phí chung, ta có thể áp dụng các phương pháp phân bổ chi phí để tính toán chi phí sản xuất chung cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Ví dụ: Giả sử một công ty sản xuất bánh mì với tổng chi phí của năm là 500 triệu đồng. Công ty đã sản xuất 100.000 chiếc bánh mì trong năm đó.

– Nếu áp dụng phương pháp phân bổ theo đơn vị sản phẩm, chi phí sản xuất chung cho mỗi chiếc bánh mì là: 500 triệu đồng / 100.000 chiếc = 5.000 đồng/chiếc.

– Nếu áp dụng phương pháp phân bổ theo tỷ lệ trực tiếp, nếu sản phẩm A chiếm 40% tổng sản phẩm của công ty, chi phí sản xuất chung được phân bổ cho sản phẩm A là 500 triệu đồng x 40% = 200 triệu đồng.

– Nếu áp dụng phương pháp phân bổ dựa trên giá trị sản phẩm, nếu giá trị của sản phẩm A là 1 tỷ đồng trong tổng giá trị sản phẩm của công ty là 5 tỷ đồng, chi phí được phân bổ cho sản phẩm A là 500 triệu đồng x 20% = 100 triệu đồng.

– Nếu áp dụng phương pháp phân bổ dựa trên thời gian sử dụng, nếu máy móc được sử dụng trong 5 năm, chi phí sản xuất chung cho mỗi năm sử dụng là 500 triệu đồng / 5 năm = 100 triệu đồng/năm.

Xem thêm: Stock market là gì, chức năng và cách phân loại thị trường

Xem thêm: Take Profit là gì cách đặt lệnh Take Profit hiệu quả

– Nếu áp dụng phương pháp phân bổ dựa trên khối lượng sản phẩm, nếu sản phẩm A có khối lượng 500 kg trong tổng khối lượng sản phẩm là 5 tấn, chi phí được phân bổ cho sản phẩm A là 500 triệu đồng x 10% = 50 triệu đồng.