GDP thực tế là gì cách tính và tác động tới nền kinh tế

GDP thực tế là một trong các chỉ yếu tố quan trọng phản ánh chính xác tốc độ phát triển kinh tế của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Vậy GDP thực tế là gì? Công thức tính Real GDP ra sao?

GDP thực tế là gì?

GDP thực tế là gì?

GDP thực tế (Real GDP) là giá trị sản xuất của một quốc gia tính theo giá cả cố định, hoặc giá cả được điều chỉnh để loại bỏ ảnh hưởng của lạm phát hoặc giảm giá. Điều này cho phép so sánh GDP của các năm khác nhau một cách chính xác hơn. GDP thực được tính bằng cách chia tổng giá trị sản xuất của một quốc gia trong một năm cho chỉ số giá cả.

Chỉ số giá cả này thường được tính bằng cách so sánh giá cả của các mặt hàng và dịch vụ trong năm hiện tại với năm cơ sở. GDP thực tế là một chỉ số quan trọng để đo lường sức mạnh kinh tế của một quốc gia và đánh giá tình trạng tăng trưởng kinh tế trong thời gian.

Cách tính GDP thực tế

Công thức tính GDP thực tế là:

GDP thực = GDP nomial – (Giá CPI mới / Giá CPI cũ) x 100

Trong đó:

– GDP nominal là tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong một quốc gia trong một năm. Nó tính toán bằng cách sử dụng giá trị thị trường của các hàng hóa và dịch vụ.

– CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) là một chỉ số đo lường sự thay đổi của giá cả hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua và sử dụng.

Ví dụ: Nếu GDP nominal của một quốc gia là $100 tỷ và CPI mới là 110 và CPI cũ là 100, thì GDP thực sẽ là:

GDP thực tế = $100 tỷ – (110/100) x $100 tỷ = $90 tỷ

Điều này có nghĩa là giá cả đã tăng lên 10% so với năm trước, do đó GDP thực chỉ còn là 90% so với GDP nominal.

GDP thực tế là gì cách tính và tác động tới nền kinh tế

Tác động của GDP thực tế tới nền kinh tế Việt Nam

GDP thực tế có tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đầu tiên, nó giúp đo lường chính xác hơn về sức khỏe của nền kinh tế, từ đó giúp cho các nhà quản lý kinh tế có thể đưa ra những quyết định tốt hơn.

Thứ hai, GDP thực giúp đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, bởi vì nó bao gồm cả các hoạt động kinh tế không chính thức, giúp tăng cường mức độ sản xuất và tiêu thụ. Cuối cùng, GDP thực cũng giúp định hướng cho các chính sách kinh tế và giúp xác định mức độ phát triển của một quốc gia.

GDP thực tế và GDP danh nghĩa khác nhau thế nào?

GDP thực tế và GDP danh nghĩa là hai khái niệm khác nhau trong kinh tế.

GDP danh nghĩa (nominal GDP) là giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong một quốc gia trong một năm, được tính bằng giá thị trường của các sản phẩm đó tại thời điểm đó. Nó không thể hiện sự thay đổi của công suất sản xuất giữa các năm do tác động của lạm phát.

GDP thực (real GDP) là giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong một quốc gia trong một năm, được tính bằng giá trị các sản phẩm đó tại các giá cả không đổi (giá cũ) trong năm trước. Nó bao gồm sự thay đổi của công suất sản xuất giữa các năm do tác động của lạm phát.

Xem thêm: GDP Deflator là gì công thức tính và ví dụ trong kinh tế vĩ mô ra sao

Xem thêm: GDP danh nghĩa là gì đặc điểm và so sánh với GDP thực

Ví dụ, nếu GDP danh nghĩa của một quốc gia tăng 5% trong một năm, nhưng CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) cũng tăng 5% trong cùng một thời gian, thì GDP thực tế sẽ không thay đổi. Nếu GDP thực giảm, điều này có thể chỉ ra rằng sản xuất hàng hóa và dịch vụ của quốc gia đó đã giảm trong khi giá cả tăng lên. Do đó, GDP thực tế được coi là một chỉ số kinh tế quan trọng hơn trong việc đánh giá sức khỏe của nền kinh tế.