Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

 

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 2 4 1 01/06/2023
3 7 7 0
4 7 7 0
5 6 6 1 28/05/2023
6 1 1 4 02/06/2023
7 0 6 1 03/06/2023
8 7 7 0
9 7 7 0

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 6 1 03/06/2023
1 2 3 2 01/06/2023
2 7 7 0
3 1 5 1 02/06/2023
4 7 7 0
5 4 4 1 30/05/2023
6 7 7 0
7 5 5 1 29/05/2023
8 7 7 0
9 6 6 1 28/05/2023