Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

 

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 6 6 1 03/12/2023
2 1 2 3 08/12/2023
3 7 7 0
4 7 7 0
5 0 6 1 09/12/2023
6 7 7 0
7 3 3 1 06/12/2023
8 7 7 0
9 5 5 1 04/12/2023

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 4 4 1 05/12/2023
2 7 7 0
3 1 5 1 08/12/2023
4 5 5 1 04/12/2023
5 7 7 0
6 6 6 1 03/12/2023
7 0 4 2 09/12/2023
8 3 3 1 06/12/2023
9 7 7 0