Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

 

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 2 2 2 18/05/2024
3 4 4 1 16/05/2024
4 7 7 0
5 7 7 0
6 0 3 2 20/05/2024
7 1 5 1 19/05/2024
8 6 6 1 14/05/2024
9 7 7 0

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 6 6 1 14/05/2024
1 7 7 0
2 2 4 1 18/05/2024
3 7 7 0
4 4 4 1 16/05/2024
5 7 7 0
6 0 4 2 20/05/2024
7 7 7 0
8 1 3 2 19/05/2024
9 7 7 0