thống kê lô kép

Thống kê lô kép theo tỉnh, miền

 

Thống kê  lôtô kép Miền Bắc trong 10 ngày

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
00 - 44 2 ngày 16/05/2024,13/05/2024
33 - 88 2 ngày 15/05/2024,12/05/2024
00 - 77 1 ngày 11/05/2024
00 - 99 1 ngày 11/05/2024
11 - 99 1 ngày 17/05/2024
22 - 66 1 ngày 20/05/2024
33 - 77 1 ngày 19/05/2024
66 - 99 1 ngày 14/05/2024
77 - 99 1 ngày 11/05/2024