cauxoso.com Bạch thủ BDI Cầu BDI

Xổ số Bình Định ngày 05/12 Thứ Năm

Soi Cầu XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 4, 6, 7, 8
G7

892

1 5, 6, 7
G6

9965 9548 3544

2
G5

6404

3
G4

05175 60115 57897
89763 53807 23906 09808

4 4, 8
5 4, 8
G3

83416 86188

6 3, 5, 5
G2

32865

7 5
G1

92758

8 8
ĐB 288354 9 2, 7
XSBDI 5-12 XSBDI 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số