cauxoso.com Bạch thủ DT Cầu XSDT

Xổ số Đồng Tháp ngày 09/12 Thứ Hai

Soi Cầu XSMN> Thứ 2> XSDT 09/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0 0
G7

425

1 1, 9
G6

8624 7195 9886

2 1, 4, 5, 8
G5

6580

3 0, 2, 6
G4

80128 49821 15019
22032 88859 43750 09255

4 3
5 0, 5, 5, 9
G3

93411 19730

6
G2

33143

7
G1

86655

8 0, 6
ĐB 569600 9 5
XSDT 9-12 XSDT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số