cauxoso.com Bạch thủ VL Cầu XSVL

Xổ số Vĩnh Long ngày 06/12 Thứ Sáu

Soi Cầu XSMN> Thứ 6> XSVL 06/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0 3
G7

342

1 1
G6

1365 7828 7483

2 8, 8
G5

8278

3
G4

69274 39203 02090
50671 57148 34082 64540

4 0, 2, 2, 8
5
G3

40288 88285

6 5, 5
G2

96565

7 1, 4, 8
G1

00811

8 2, 3, 5, 8
ĐB 381142 9 0
XSVL 6-12 XSVL 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số