cauxoso.com Bạch thủ ST Cầu XSST

Xổ số Sóc Trăng ngày 04/12 Thứ Tư

Soi Cầu XSMN> Thứ 4> XSST 04/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2, 2, 4, 5
G7

099

1 8
G6

3542 9730 7891

2 0, 5
G5

5953

3 0
G4

92582 43202 95762
85004 84968 14418 29760

4 2
5 0, 3
G3

05525 03250

6 0, 2, 8
G2

70005

7 1
G1

57271

8 2
ĐB 858020 9 1, 9
XSST 4-12 XSST 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số