Dự đoán xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Quảng Trị

Đặc biệt Đầu 4, Đuôi 0
Cầu Loto VIP 67-28
Loto Xiên (50-11)(51-97)(08-15)(23-40)
Loto về nhiều 50-11-51-97
Loto lâu không về 38-44-46-47

Dự đoán xổ số Bình Định

Đặc biệt Đầu 3, Đuôi 7
Cầu Loto VIP 15-02
Loto Xiên (68-09)(14-21)(26-31)(36-42)
Loto về nhiều 68-09-14-21
Loto lâu không về 53-59-64-67

Dự đoán xổ số Quảng Bình

Đặc biệt Đầu 2, Đuôi 1
Cầu Loto VIP 12-32
Loto Xiên (00-24)(63-97)(22-27)(34-53)
Loto về nhiều 00-24-63-97
Loto lâu không về 32-38-41-42