cauxoso.com Bạch thủ DLK Cầu DLK

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 13/8/2019

Xổ số Đắc Lắc XSDLK Thứ Ba ngày 13/08

Soi Cầu XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 10 0 2, 4, 7
G7

870

1 0, 7
G6

1404 0950 3968

2
G5

3793

3
G4

91102 84207 77488
33978 39794 08917 98843

4 3, 5, 6, 8
5 0
G3

29145 17682

6 8
G2

31948

7 0, 8
G1

56246

8 2, 8
ĐB 990590 9 0, 3, 4
XSDLK 13-8 XSDLK 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số