Asset là gì vai trò và phân loại tài sản phổ biến

Asset với nghĩa tài sản là một thuật ngữ phổ biến hay dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc nắm rõ được asset là gì cũng như vai trò trong doanh nghiệp sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phát triển.

asset là gì

Asset là gì?

Asset là một thuật ngữ tài chính kế toán được sử dụng để chỉ các tài sản mà một doanh nghiệp sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm cả tài sản vật chất và tài sản vô hình. Tài sản vật chất bao gồm các tài sản như đất đai, nhà cửa, thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển, hàng tồn kho, tiền mặt và các khoản đầu tư.

Tài sản vô hình bao gồm các tài sản như quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu, bản quyền, giấy phép kinh doanh, bằng sáng chế, v.v. Asset là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đánh giá giá trị của một doanh nghiệp và quản lý tài chính của nó.

Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp

Tài sản đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Chúng cung cấp cho doanh nghiệp các nguồn lực và khả năng để sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Ngoài ra, tài sản còn có các vai trò quan trọng như:

1. Tài sản giúp tăng giá trị doanh nghiệp: Tài sản của doanh nghiệp được sử dụng để sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ, từ đó mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tài sản càng nhiều và càng có giá trị, thì giá trị của doanh nghiệp càng cao.

2. Tài sản giúp đảm bảo vốn lưu động: Tài sản của doanh nghiệp có thể được sử dụng như bảo đảm để vay vốn từ các tổ chức tài chính hoặc ngân hàng. Tài sản càng lớn, doanh nghiệp càng dễ dàng vay vốn để đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

3. Tài sản giúp quản lý rủi ro: Tài sản của doanh nghiệp cũng giúp quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Ví dụ, doanh nghiệp có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro khi một loại tài sản bị giảm giá trị hoặc không còn có giá trị sử dụng.

4. Tài sản giúp định giá doanh nghiệp: Giá trị của tài sản được sử dụng để định giá doanh nghiệp trên thị trường. Một doanh nghiệp có nhiều tài sản có giá trị sẽ có giá trị cao hơn trên thị trường so với một doanh nghiệp không có nhiều tài sản.

Tóm lại, tài sản là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp và có vai trò quan trọng trong việc đánh giá giá trị của doanh nghiệp và quản lý tài chính của nó.

Asset là gì vai trò và phân loại tài sản phổ biến

Phân loại tài sản

Tài sản được phân loại theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, phân loại chính nhất và phổ biến nhất là phân loại theo tính chất và đặc điểm của chúng, bao gồm:

1. Tài sản cố định (Fixed assets): Là những tài sản mà doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh dài hạn, có tuổi thọ lâu dài, thường được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán. Ví dụ như tài sản vô hình (như quyền sử dụng đất, bản quyền phần mềm), tài sản vật chất (như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, ô tô, đất đai).

2. Tài sản lưu động (Current assets): Là những tài sản mà doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh ngắn hạn, thường có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 1 năm. Ví dụ như tiền mặt, khoản đầu tư ngắn hạn, khoản phải thu, hàng tồn kho.

3. Tài sản dài hạn khác (Other long-term assets): Là những tài sản dài hạn khác ngoài tài sản cố định, thường không được sử dụng trực tiếp trong sản xuất hoặc kinh doanh, nhưng có giá trị dài hạn và được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán. Ví dụ như khoản đầu tư dài hạn, bảo hiểm nhân thọ dài hạn.

4. Tài sản ngắn hạn khác (Other current assets): Là những tài sản ngắn hạn khác ngoài tài sản lưu động, thường không được sử dụng trực tiếp trong sản xuất hoặc kinh doanh, nhưng có giá trị ngắn hạn và được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán. Ví dụ như tiền gửi trả trước, chi phí trả trước.

Xem thêm: Quản lý tài chính là gì tìm hiểu về quản lý tài chính với các doanh nghiệp

5. Tài sản không có giá trị trên bảng cân đối kế toán (Intangible assets): Là những tài sản không có giá trị vật chất, không được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán. Ví dụ như thương hiệu, tài sản trí tuệ, bằng sáng chế.