Chính sách tài khóa mở rộng, đặc điểm và tầm quan trọng

Chính sách tài khóa mở rộng, đặc điểm và tầm quan trọng của chính sách tài khóa trong nền kinh tế là gì. Những điều nhà đầu tư cần lưu ý. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây của chuyên mục tài chính.

Chính sách tài khóa mở rộng là gì

Chính sách tài khóa mở rộng (expansionary fiscal policy) là một loại chính sách kinh tế mà chính phủ thực hiện để thúc đẩy hoạt động kinh tế bằng cách tăng chi tiêu hoặc giảm thuế. Mục tiêu của chính sách này chính là tạo ra sự gia tăng trong nguồn cung tiền mặt, tăng chi tiêu tiêu dùng và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra việc làm.

Chính sách tài khóa mở rộng là gì
Chính sách tài khóa mở rộng là gì

Mục tiêu của chính sách này chính là nhằm tạo ra sự tăng trưởng kinh tế, giảm thất nghiệp, tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho người dân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đôi khi chính sách này cũng có thể gây ra các tác động phụ như tăng lạm phát hoặc làm gia tăng nợ công. Chính bởi vậy việc thiết lập và thực hiện chính sách này sẽ cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng và điều chỉnh phù hợp để đảm bảo hiệu quả và bền vững của nó.

Xem thêm: Tỷ suất lợi nhuận ròng là gì? Công thức tính tỷ suất lợi nhuận

Xem thêm: Lợi nhuận trước thuế là gì, công thức tính chuẩn nhất

Những biện pháp trong chính sách này là gì ?

 • Tăng chi tiêu công: Chính phủ có thể tăng chi tiêu cho các dự án công cộng, chương trình hỗ trợ xã hội, giáo dục, y tế, hạ tầng v.v. việc tăng chi tiêu công có thể kích thích hoạt động kinh tế và tạo ra việc làm.
 • Giảm thuế: Chính phủ có thể giảm thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế doanh nghiệp và các loại thuế khác để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp và thu nhập sẵn có của người dân. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu dùng và đầu tư.
 • Tăng chi tiêu trợ cấp: Chính phủ có thể tăng các khoản trợ cấp cho người dân, như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp xã hội, trợ cấp giáo dục v.v. Điều này có thể tăng thu nhập sẵn có của người dân và tạo điều kiện để họ tiêu dùng nhiều hơn.
 • Nới lỏng chính sách tiền tệ: Ngân hàng trung ương có thể giảm lãi suất hoặc tăng nguồn cung tiền mặt để thúc đẩy việc cho vay và đầu tư. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ có thể giúp tăng cung tiền mặt và giảm chi phí vay.

Đặc điểm và tầm quan trọng của chính sách tài khóa mở rộng là gì

Đặc điểm của chính sách tài khóa mở rộng

 • Tăng chi tiêu công: Đây là chính sách có mục đích để nhằm tăng chi tiêu công của chính phủ trong các lĩnh vực như hạ tầng, giáo dục, y tế, phát triển kinh tế v.v. Điều này tạo ra sự gia tăng trong chi tiêu công và kích thích hoạt động kinh tế.
 • Giảm thuế: Chinh sách này cũng có thể bao gồm việc giảm thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế doanh nghiệp và các loại thuế khác. Việc giảm thuế giúp gia tăng thu nhập sẵn có của người dân và tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư.
 • Tăng chi tiêu trợ cấp: Chính phủ có thể tăng chi tiêu trợ cấp cho người dân, như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp xã hội, trợ cấp giáo dục v.v. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhiều thu nhập hơn và tiêu dùng nhiều hơn.
 • Nới lỏng chính sách tiền tệ: Đây là chính sách có thể đi kèm với nới lỏng chính sách tiền tệ, bao gồm giảm lãi suất hoặc tăng nguồn cung tiền mặt. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ giúp tăng cung tiền mặt và giảm chi phí vay, khuyến khích hoạt động tài chính và đầu tư.
Đặc điểm của chính sách tài khóa mở rộng
Đặc điểm của chính sách tài khóa mở rộng

Tầm quan trọng của chính sách tài khóa mở rộng

 • Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Chính sách tài khóa mở rộng tạo ra sự gia tăng trong nguồn cung tiền mặt và chi tiêu, giúp kích thích hoạt động kinh tế và tăng trưởng GDP. Nó có thể giúp vượt qua những thời kỳ suy thoái kinh tế và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế.
 • Tạo việc làm: Tăng chi tiêu công và đầu tư từ để có thể tạo ra nhiều việc làm mới và giảm mức thất nghiệp. Điều này có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế và đời sống của người dân.
 • Điều chỉnh suy thoái kinh tế: Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, nó có thể được sử dụng để đánh thức nền kinh tế và giúp nhanh chóng thoát khỏi suy thoái. Nó tạo điều kiện để người dân có thu nhập, tiêu dùng và doanh nghiệp có sự khởi đầu mới.
 • Tăng động lực tiêu dùng và đầu tư: Chính sách này sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân tiêu dùng nhiều hơn và doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn. Điều này có thể thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp, tăng sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống.
 • Kiểm soát suy thoái và lạm phát: Với chính sách này sẽ có thể được sử dụng để kiểm soát suy thoái kinh tế và lạm phát. Khi kinh tế đang suy thoái, chính sách này có thể thúc đẩy tăng trưởng và giảm suy thoái. Khi kinh tế quá nóng, thì chính sách này sẽ có thể được điều chỉnh để kiềm chế chi tiêu và giảm lạm phát.

Chính sách tài khóa mở rộng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và ổn định kinh tế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc thực hiện chính sách tài khóa mở rộng cần được điều chỉnh một cách cân nhắc và phù hợp với tình hình kinh tế cụ thể của mỗi quốc gia để đảm bảo hiệu quả và tránh các tác động phụ không mong muốn.