Phát hành trái phiếu là gì, những điểm nhà đầu tư cần ghi nhớ

Phát hành trái phiếu là gì, việc phát hành trái phiếu có đặc điểm như thế nào. Đâu là những điểm mà nhà đầu tư cần ghi nhớ. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây của chuyên mục tài chính

Phát hành trái phiếu là gì

Phát hành trái phiếu là quá trình mà một công ty, tổ chức hoặc chính phủ phát hành các trái phiếu nhằm huy động vốn từ công chúng hoặc các nhà đầu tư. Trái phiếu là một loại giấy tờ có giá trị tài chính, đại diện cho một khoản nợ mà công ty hoặc chính phủ mượn từ nhà đầu tư. Khi mua một trái phiếu, người đầu tư trở thành người cho vay và công ty hoặc chính phủ trở thành người mượn.

Phát hành trái phiếu là gì
Phát hành trái phiếu là gì

Trái phiếu thường có mệnh giá cố định và được phát hành với một khoảng thời gian xác định, gọi là thời hạn. Trong suốt thời gian thời hạn, công ty hoặc chính phủ phải trả lãi theo tỷ lệ đã được thỏa thuận trước đó cho những người nắm giữ trái phiếu. Sau khi kỳ hạn kết thúc, công ty hoặc chính phủ phải trả lại số tiền mượn ban đầu cho nhà đầu tư.

Phát hành trái phiếu là một phương thức huy động vốn quan trọng cho các tổ chức và chính phủ để đầu tư vào các dự án, mở rộng kinh doanh, hoặc giải quyết nợ nhanh chóng. Trái phiếu cũng là một công cụ đầu tư phổ biến cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, nhờ vào lợi suất ổn định và tính thanh khoản.

Đặc điểm của phát hành trái phiếu là gì

Phát hành trái phiếu là quá trình mà một doanh nghiệp, tổ chức hoặc chính phủ phát hành một công cụ tài chính gọi là trái phiếu để huy động vốn từ nhà đầu tư. Đây là một hình thức vay nợ trong đó người phát hành trái phiếu đưa ra cam kết trả lãi và trả vốn cho nhà đầu tư theo một lịch trình đã được xác định trước.

Dưới đây là một số đặc điểm chính của phát hành trái phiếu:

 • Cam kết trả lãi: Người phát hành trái phiếu cam kết trả một khoản lãi suất cố định hoặc biến đổi cho nhà đầu tư trong suốt thời gian trái phiếu còn hiệu lực.
 • Thời hạn: Trái phiếu có thời hạn cụ thể, sau đó trái phiếu sẽ được trả vốn cho nhà đầu tư. Thời hạn có thể từ vài tháng đến hàng chục năm.
 • Giá trị trái phiếu: Trái phiếu có mệnh giá ban đầu, thường là một số tiền cố định. Giá trị trái phiếu có thể thay đổi trong quá trình giao dịch trên thị trường thứ cấp.

 • Thanh toán lãi và trả vốn: Lãi suất của trái phiếu có thể được trả hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc tại thời điểm đáo hạn. Người phát hành trái phiếu cam kết trả lại vốn đầu tư ban đầu cho nhà đầu tư khi trái phiếu đáo hạn.
 • Mức độ rủi ro: Rủi ro của trái phiếu phụ thuộc vào tình hình tài chính của người phát hành. Trong trường hợp người phát hành gặp khó khăn tài chính, có thể xảy ra rủi ro về việc không trả lãi hoặc không trả vốn đầu tư.
 • Thị trường thứ cấp: Trái phiếu có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp, nơi nhà đầu tư có thể mua bán trái phiếu trước khi trái phiếu đáo hạn.

Phát hành trái phiếu là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính và huy động vốn cho các doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ. Nó cung cấp một cơ hội đầu tư an toàn và ổn định cho nhà đầu tư và mang lại lợi ích cho người phát hành thông qua việc tăng cường vốn và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.

Những điều cần biết khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp quyết định phát hành trái phiếu, có một số điều quan trọng mà nó cần biết. Dưới đây là một số điều đáng lưu ý khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

Xem thêm: Trái phiếu chính phủ là gì đặc điểm và lợi ích khi đầu tư trái phiếu chính phủ

Xem thêm: Trái phiếu xanh là gì, nguồn thu này được dùng làm gì

 • Mục đích phát hành: Doanh nghiệp nên xác định rõ mục tiêu sử dụng vốn huy động từ trái phiếu. Có thể sử dụng vốn để đầu tư vào dự án mở rộng, thanh toán nợ, tái cấu trúc tài chính, mua sắm tài sản, và nhiều mục đích khác.
 • Số tiền huy động: Doanh nghiệp cần quyết định số tiền cần huy động thông qua việc phát hành trái phiếu. Số tiền này nên được xác định dựa trên nhu cầu tài chính và khả năng trả lãi và trả vốn của doanh nghiệp.
 • Lãi suất và điều kiện trả lãi: Doanh nghiệp cần xác định lãi suất mà nó sẽ trả cho nhà đầu tư trái phiếu. Lãi suất này có thể cố định, biến đổi hoặc linh hoạt theo điều kiện thị trường. Ngoài ra, cần xác định cách thức trả lãi, bao gồm thời gian trả lãi và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn: Doanh nghiệp phải xác định thời hạn của trái phiếu, tức là thời gian từ khi phát hành đến khi trái phiếu đáo hạn và vốn được trả lại. Thời hạn này có thể từ vài năm đến hàng chục năm, và cần phù hợp với kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.
 • Phương thức phát hành: Doanh nghiệp cần quyết định phương thức phát hành trái phiếu. Có thể là phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư thông qua các đợt phát hành riêng lẻ hoặc phát hành công khai trên thị trường chứng khoán.
 • Điều kiện và cam kết: Trước khi phát hành trái phiếu, doanh nghiệp cần xác định rõ các điều kiện và cam kết của mình đối với nhà đầu tư, bao gồm quyền và lợi ích liên quan đến trái phiếu, cơ chế bảo đảm, và các điều khoản khác.
 • Chứng chỉ trái phiếu: Trái phiếu có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ trái phiếu, đại diện cho quyền sở hữu của nhà đầu tư. Chứng chỉ này có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp.
 • Tuân thủ quy định: Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định và quyền lợi của mình khi phát hành trái phiếu, bao gồm quy định của cơ quan quản lý tài chính và luật chứng khoán.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp là một quyết định quan trọng và yêu cầu sự cân nhắc kỹ lưỡng. Doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ về quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình phát hành và đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.