Cổ phiếu là gì những điều cần biết trước khi đầu tư vào cổ phiếu

Cổ phiếu là một thứ tài sản đặc biệt, một trong những kênh đầu tư đáng chú ý. Trước khi tham gia mua bán thì mọi người cần hiểu rõ cổ phiếu là gì cũng như những lưu ý trong việc giao dịch cổ phiếu.

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là một loại giấy chứng nhận do một công ty phát hành, đại diện cho một phần sở hữu của công ty đó. Những người nắm giữ cổ phiếu sẽ được gọi là cổ đông của công ty và có quyền tham gia vào việc quản trị và ra quyết định quan trọng của công ty. Cổ phiếu là một trong những công cụ đầu tư phổ biến trên thị trường chứng khoán.

Có những loại cổ phiếu nào?

Có ba loại cổ phiếu chính là cổ phiếu ưu đãi (preferred stock), cổ phiếu bình thường (common stock) và cổ phiếu đặc biệt (treasury stock).

– Cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu trả cổ tức ở mức ổn định và ưu tiên hơn so với cổ phiếu bình thường, tuy nhiên không có quyền biểu quyết.

– Cổ phiếu bình thường là loại cổ phiếu phổ biến nhất, có quyền biểu quyết và thường được trả cổ tức ở mức thấp hơn so với cổ phiếu ưu đãi.

– Cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu mà công ty phát hành nhưng không bán ra thị trường mà giữ lại trong tài khoản của chính công ty đó.

Giá cổ phiếu là gì?

Giá cổ phiếu là giá trị mà thị trường định giá cho một cổ phiếu của một công ty. Giá cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình kinh doanh của công ty, tình hình kinh tế toàn cầu, thông tin và tin tức liên quan đến công ty, xu hướng thị trường chung và nhu cầu mua bán của các nhà đầu tư. Giá cổ phiếu thường được cập nhật liên tục trên các trang thông tin tài chính và các sàn giao dịch chứng khoán.

Cổ phiếu là gì những điều cần biết trước khi đầu tư vào cổ phiếu

Yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

1. Tình hình kinh doanh của công ty: Năng suất, lợi nhuận và doanh số của công ty sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Khi công ty có kết quả kinh doanh tốt, giá cổ phiếu sẽ tăng và ngược lại.

2. Tình hình kinh tế toàn cầu: Tình hình kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các sự kiện lớn như khủng hoảng tài chính và chiến tranh thương mại, có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty.

3. Thông tin và tin tức liên quan đến công ty: Các thông tin và tin tức liên quan đến công ty như thông tin về sản phẩm mới, các hợp đồng lớn và các tin tức tiêu cực có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

4. Xu hướng thị trường chung: Giá cổ phiếu của một công ty cũng phụ thuộc vào xu hướng thị trường chung. Khi thị trường chung tăng, giá cổ phiếu cũng sẽ tăng và ngược lại.

5. Nhu cầu mua bán của các nhà đầu tư: Nhu cầu mua bán của các nhà đầu tư cũng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Khi có nhiều người muốn mua cổ phiếu của một công ty, giá sẽ tăng và ngược lại.

5 điểm lưu ý trước khi đầu tư cổ phiếu

1. Nghiên cứu và hiểu rõ về công ty: Trước khi đầu tư vào cổ phiếu của một công ty, cần phải nghiên cứu và hiểu rõ về công ty đó, về sản phẩm, dịch vụ của công ty, về tình hình tài chính và kế hoạch phát triển của công ty.

2. Đánh giá rủi ro và tiềm năng sinh lời: Cần đánh giá rủi ro và tiềm năng sinh lời của cổ phiếu đó với một chiến lược đầu tư phù hợp.

3. Theo dõi tình hình thị trường: Cần theo dõi tình hình thị trường, các sự kiện diễn ra và thay đổi chính sách kinh tế để có thể đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

4. Quản lý rủi ro: Cần có một kế hoạch quản lý rủi ro để giảm thiểu các rủi ro trong quá trình đầu tư và bảo vệ vốn đầu tư.

Xem thêm: Cổ phiếu ESOP là gì những thông tin nhà đầu tư cần biết

Xem thêm: Cổ phiếu quỹ là gì? lý do các doanh nghiệp mua cổ phiếu này

5. Điều chỉnh đầu tư: Cần điều chỉnh đầu tư theo tình hình thị trường và tình hình kinh doanh của công ty để đảm bảo tỷ lệ sinh lời tối ưu.