Dư nợ là gì những kiến thức về dư nợ mà bạn cần biết

Dư nợ là một thuật ngữ tài chính rất quen thuộc, nhất là trong lĩnh vực tín dụng. Vậy cụ thể thì dư nợ là gì, những khía cạnh liên quan tới dư nợ ra sao, tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Dư nợ là gì?

Dư nợ là gì?

Dư nợ (Outstanding Balance) là số tiền còn lại mà một người vay nợ phải trả cho ngân hàng hoặc tổ chức tài chính sau khi đã trừ đi số tiền đã trả cho khoản vay ban đầu và bất kỳ khoản thanh toán nào khác. Dư nợ thường được tính dựa trên lãi suất và thời gian vay nợ.

Việc thanh toán dư nợ thường được thực hiện thông qua các khoản trả góp định kỳ cho đến khi dư nợ được thanh toán hoàn toàn.

Các khái niệm dư nợ là gì

– Dư nợ ngân hàng: là số tiền còn lại mà khách hàng đang vay từ ngân hàng và chưa trả hết.
– Dư nợ thẻ tín dụng: là số tiền còn lại mà chủ thẻ tín dụng phải trả cho công ty cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng sau khi trừ đi các khoản thanh toán đã được thực hiện.
– Dư nợ khoản vay: là số tiền còn lại mà người vay nợ phải trả cho công ty tài chính hoặc tổ chức tài chính sau khi đã trừ đi số tiền đã trả và lãi suất.
– Dư nợ bảo hiểm: là số tiền còn lại mà người tham gia bảo hiểm phải trả cho công ty bảo hiểm sau khi trừ đi các khoản bồi thường đã được nhận.
– Dư nợ trên thị trường chứng khoán: là số tiền còn lại mà nhà đầu tư đang vay từ môi giới chứng khoán hoặc các tổ chức tài chính khác để đầu tư trên thị trường chứng khoán.

 

Hậu quả của việc còn dư nợ

Việc còn dư nợ tín dụng có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực như:

1. Tăng chi phí: Người vay phải trả thêm tiền lãi suất và phí xử lý nếu không trả đúng hạn, dẫn đến tăng chi phí cho người vay.

2. Giảm độ tin cậy: Nếu người vay không trả đúng hạn, điều này có thể làm giảm độ tin cậy của họ và gây khó khăn khi muốn vay tiền trong tương lai.

3. Mất điểm tín dụng: Việc không trả đúng hạn và còn dư nợ tín dụng có thể làm giảm điểm tín dụng của người vay, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng vay tiền trong tương lai.

4. Khó khăn trong tài chính: Nếu người vay còn nhiều khoản nợ, họ sẽ phải chi trả nhiều tiền hàng tháng cho các khoản nợ này, điều này có thể dẫn đến khó khăn trong tài chính hàng tháng.

5. Nguy cơ mất tài sản: Nếu không trả đúng hạn, người vay có thể bị tịch thu tài sản để đền bù cho khoản nợ còn lại.

Cách tính dư nợ là gì

Để tính dư nợ của một khoản vay, cần biết số tiền đã vay, số tiền đã trả và số tiền còn lại phải trả.

Công thức tính dư nợ tín dụng: Dư nợ = số tiền vay ban đầu – số tiền đã trả – số tiền phải trả đến thời điểm hiện tại.

Xem thêm: Mã CSC là gì những thông tin cần biết về mã CSC

Xem thêm: Rủi ro thanh khoản là gì nguyên nhân và hiệu quả ra sao

Ví dụ: Nếu bạn đã vay 10 triệu đồng và đã trả được 3 triệu đồng, số tiền phải trả đến thời điểm hiện tại là 5 triệu đồng, thì dư nợ của bạn sẽ là 2 triệu đồng (10 triệu – 3 triệu – 5 triệu).