Quy luật cung cầu là gì, cách xây dựng và vận dụng

Quy luật cung cầu là gì, phương pháp xây dựng quy luật này ra sao, cách vận dụng như thế nào. Tất tần tật những thông tin cần nắm được. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây của tài chính

Quy luật cung cầu là gì

Quy luật cung cầu là gì ? Quy luật cung cầu, còn được gọi là Law of Supply and Demand trong tiếng Anh, là một nguyên tắc quan trọng trong nền kinh tế thị trường.

Theo quy luật cung cầu, trong một thị trường kinh tế, mức giá và lượng hàng hoá được giao dịch sẽ được điều chỉnh thông qua tương tác giữa cung và cầu. Qui luật này cho rằng tồn tại một mức giá cân bằng, được gọi là mức giá thị trường, và một lượng hàng hoá được cung cấp bằng lượng hàng hoá được yêu cầu.

Quy luật cung cầu là gì
Quy luật cung cầu là gì

Khi mức giá cao, sẽ có sự kích thích của các nhà cung cấp, dẫn đến tăng cung cấp hàng hoá. Ngược lại, khi mức giá thấp, sẽ có sự kích thích của người tiêu dùng, dẫn đến tăng cầu hàng hoá. Trong quá trình này, thông qua sự tương tác giữa cung và cầu, mức giá và lượng hàng hoá sẽ điều chỉnh cho đến khi đạt được mức giá cân bằng và lượng giao dịch hàng hoá cân bằng.

Quy luật cung cầu là một khái niệm quan trọng trong kinh tế, giúp hiểu và dự đoán sự biến động của giá cả và thị trường. Nó là một trong những nguyên tắc căn bản của kinh tế thị trường và được áp dụng rộng rãi trong quyết định kinh doanh và chính sách kinh tế.

Nguyên tắc xây dựng quy luật cung cầu ra sao

Nguyên tắc xây dựng qui luật cung cầu dựa trên những tiền đề sau:

Đối với quy tắc Cầu 

Cầu đại diện cho nhu cầu có khả năng thanh toán của xã hội đối với một loại sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể trên thị trường, ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Cầu cá nhân là nhu cầu của từng cá thể hoặc gia đình.

Khi tổng hợp các nhu cầu của tất cả cá nhân hoặc gia đình về một mặt hàng trong một nền kinh tế, ta có cầu thị trường. Số lượng cầu về hàng hóa là số lượng hàng hóa mà người mua có khả năng và sẵn sàng mua ở một mức giá cụ thể trong một thời kỳ nhất định.

Cầu có sự tương quan với nhu cầu nhưng không hoàn toàn tương đồng với nhu cầu. Qui mô của cầu phụ thuộc vào các yếu tố như giá cả của hàng hóa, thu nhập, sở thích, giá của các hàng hóa tương tự, số lượng người tiêu dùng và các kỳ vọng. Trong số đó, giá cả của hàng hóa là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đối với Cung

đại diện cho tổng số sản phẩm hoặc dịch vụ mà các nhà cung cấp đưa ra bán trên thị trường, ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

Cung bao gồm cả hàng hóa đã được bán và hàng hóa chưa được bán. Lượng cung của một mặt hàng là số lượng hàng hóa được chào bán với một mức giá thị trường hiện tại, đồng thời phụ thuộc vào các yếu tố sản xuất và trình độ kỹ thuật nhất định, cùng với các quy định chính phủ, kỳ vọng về giá cả và thời tiết. Số lượng cung gọi là số cung hoặc lượng cung.

Tổng số lượng cung của một mặt hàng từ tất cả các người bán trên một thị trường được gọi là cung thị trường.

Quy mô của cung phụ thuộc vào các yếu tố như giá cả, công nghệ, giá của các yếu tố đầu vào, chính sách thuế, số lượng nhà sản xuất và kỳ vọng của họ đối với thị trường.

Vận dụng quy định cung cầu như thế nào
Vận dụng quy định cung cầu như thế nào

Quy định vận dụng quy luật cung cầu như thế nào

Quy luật cung cầu định rằng trên thị trường, khi lượng cầu về hàng hóa vượt quá lượng cung, giá hàng hóa có xu hướng tăng. Nhóm người tiêu dùng có khả năng chi trả cao hơn sẽ đẩy giá trên thị trường lên.

Ngược lại, giá cả có xu hướng giảm nếu lượng cung vượt quá lượng cầu. Cơ chế này giúp thị trường điều chỉnh giá cả và lượng hàng hóa để dần chuyển đến điểm cân bằng, nơi không có áp lực gây ra sự thay đổi về giá cả và lượng hàng nữa. Tại điểm cân bằng này, người sản xuất sẽ sản xuất gần bằng lượng mà người tiêu dùng muốn mua.

Vận dụng quy luật cung cầu giúp nhà quản trị đưa ra quyết định về việc tiếp tục đầu tư hoặc tiến hành một hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên tình trạng cân bằng cung cầu trên thị trường.

Khi lượng cung nhỏ hơn lượng cầu trên thị trường và có nhiều khách hàng sẵn sàng trả giá để mua hàng hóa, cơ hội bán hàng vẫn còn, nhà quản trị thường có xu hướng mở rộng hoặc duy trì sản xuất. Ngược lại, khi cung lớn hơn cầu và có nhiều hàng hóa được sản xuất nhưng chưa có người mua, nhà quản trị thường có xu hướng thu hẹp sản xuất.

Xem thêm: Quy luật cung cầu có tác dụng gì, ảnh hưởng thế nào tới kinh tế thị trường

Xem thêm: Kinh doanh thương mại là gì? Những đặc thù cần nhớ

Quy luật cung cầu cũng là lý do mà các nhà quản trị phải thường xuyên nghiên cứu nhu cầu, sở thích và thị hiếu của người tiêu dùng, dự đoán sự thay đổi trong cầu, và phát hiện nhu cầu mới để cải tiến chất lượng, hình thức và mẫu mã sản phẩm phù hợp. Đồng thời, quảng cáo cũng được sử dụng để kích thích cầu trên thị trường.