Stock market là gì, chức năng và cách phân loại thị trường

Stock market là gì, đặc điểm của thị trường này như thế nào, chức năng và cách phân loại thị trường ra sao. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây của chuyên mục tài chính

Stock Market là gì

Thị trường chứng khoán, còn được gọi là stock market, là nơi giao dịch các công cụ tài chính liên quan đến chứng khoán. Đây là nơi mà các công ty cung cấp cổ phiếu (hoặc chứng chỉ cổ phiếu) để huy động vốn và các nhà đầu tư có thể mua bán các công cụ tài chính đó.

Stock Market là gì
Stock Market là gì

Thị trường chứng khoán cung cấp một cơ chế cho các công ty niêm yết (công ty mà cổ phiếu của họ được giao dịch công khai trên sàn giao dịch) để tăng vốn hoặc chuyển đổi cổ phiếu thành tiền mặt. Ngược lại, các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của các công ty niêm yết để sở hữu phần vốn trong công ty đó.

Các sàn giao dịch chứng khoán là nơi giao dịch chính cho các công cụ tài chính này. Các giao dịch trên sàn chứng khoán thường được thực hiện thông qua các công ty môi giới chứng khoán, nơi nhà đầu tư gửi lệnh mua hoặc bán cổ phiếu hoặc các công cụ tài chính khác. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện để các công ty trăng trưởng, tuy nhiên nó cũng có tính biến động và rủi ro cho nên cần phải đánh giá biến động thị trường tổng thể.

Đặc điểm của Stock Market là gì

Stock market có một số đặc điểm chính sau:

 • Giao dịch công khai: Stock market cung cấp một nền tảng công khai và quy định cho việc giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu và chứng chỉ cổ phiếu.
 • Thành viên tham gia đa dạng: Stock market thu hút sự tham gia của nhiều thành viên khác nhau bao gồm công ty niêm yết, nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty môi giới chứng khoán và các tổ chức tài chính khác.
 • Cơ chế giao dịch: Stock market cung cấp các cơ chế và quy tắc để thực hiện giao dịch mua bán các công cụ tài chính. Các giao dịch thường được thực hiện thông qua các sàn giao dịch, sử dụng các hình thức như giao dịch trên sàn (exchange trading) hoặc giao dịch ngoại vi (over-the-counter trading).
 • Biến động giá cả: Giá cổ phiếu và các công cụ tài chính trên stock market thường có sự biến động hàng ngày. Giá trị của các công cụ này phản ánh thông tin, tin tức, sự biến động kinh tế và tâm lý thị trường.
 • Quản lý rủi ro: Stock market cung cấp các công cụ và cơ chế để quản lý rủi ro trong việc đầu tư. Các nhà đầu tư có thể sử dụng các phương pháp như đa dạng hóa danh mục đầu tư, sử dụng kỹ thuật giao dịch, và sử dụng các sản phẩm tài chính phái sinh để bảo vệ và giảm rủi ro đầu tư.
 • Ảnh hưởng kinh tế: Stock market có ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế. Sự biến động và sự thay đổi giá trị của các công cụ tài chính trên stock market có thể ảnh hưởng đến đầu tư, tiêu dùng, tạo ra sự giàu có và tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, cần lưu ý stock market cũng có tính biến động và rủi ro. Giá trị của các công cụ tài chính có thể thay đổi nhanh chóng dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như tình hình kinh tế, chính trị, sự biến động của thị trường và sự tác động của các sự kiện toàn cầu. Do đó, việc đầu tư vào stock market đòi hỏi sự hiểu biết, kiến thức và khả năng quản lý rủi ro của các nhà đầu tư.

Phân loại Stock Market là gì, có chức năng gì

Phân loại Stock Market là gì, có chức năng gì
Phân loại Stock Market là gì, có chức năng gì

Phân loại Scock Market

Stock market có thể được phân loại thành hai loại chính: chứng khoán cơ bản (primary market) và chứng khoán thứ cấp (secondary market).

Chứng khoán cơ bản (Primary market)

Chứng khoán cơ bản là nơi các công ty, chính phủ hoặc các tổ chức phát hành công cụ tài chính mới để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Trong chứng khoán cơ bản, công cụ tài chính mới được phát hành thông qua quá trình gọi là IPO (Initial Public Offering) hoặc phát hành riêng lẻ (private placement) để bán cho các nhà đầu tư. Công ty hoặc tổ chức phát hành sẽ thu được tiền từ việc bán các công cụ tài chính này để sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc các hoạt động đầu tư khác.

Chứng khoán thứ cấp (Secondary market)

Chứng khoán thứ cấp là nơi giao dịch công cụ tài chính đã được phát hành trước đó trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư có thể mua và bán các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư và các sản phẩm tài chính khác thông qua sàn giao dịch hoặc hệ thống giao dịch điện tử. Chứng khoán thứ cấp cung cấp thanh khoản cho các nhà đầu tư, cho phép họ mua vào và bán ra các công cụ tài chính một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Xem thêm: Nguồn lực là gì, 5 nguồn lực phổ biến trong doanh nghiệp

Xem thêm: Dòng tiền thuần là gì, cách quản lý dòng tiền đơn giản hiệu quả

Chức năng của stock market bao gồm:

 • Cung cấp nguồn vốn: Stock market cho phép các công ty và tổ chức huy động vốn bằng cách phát hành và bán các công cụ tài chính cho các nhà đầu tư.
 • Tạo thanh khoản: Stock market cung cấp một nền tảng cho việc mua bán công cụ tài chính, tạo ra thanh khoản cho các nhà đầu tư.
 • Giá cả công bằng: Stock market cho phép giá cả của các công cụ tài chính được hình thành dựa trên sự cung cầu trên thị trường.
 • Tạo điều kiện cho đầu tư và đa dạng hóa: Stock market cung cấp một môi trường cho các nhà đầu tư để đầu tư vào các công ty khác nhau và các ngành công nghiệp khác nhau.
 • Phản ánh kỳ vọng và thông tin: Stock market phản ánh sự kỳ vọng và thông tin về các công ty và nền kinh tế. Giá cả công cụ tài chính thay đổi dựa trên thông tin kinh tế, tài chính, hoạt động kinh doanh và các yếu tố khác. Các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định đầu tư.

Qua đó, stock market đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn, tạo thanh khoản và giúp quản lý rủi ro cho các nhà đầu tư, đồng thời phản ánh thông tin và kỳ vọng trên thị trường.